Home


  Meer 

Bedrijven


 Meer  

Werkzoekenden


 Meer  

Contact


 Meer  


Welkom

Interligo is een detacheringsbureau 2.0 voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en is een coöperatie zonder winstoogmerk.

Wij ambiëren een evenwichtigere arbeidsmarkt waar ieders talenten tot wasdom komen, zodat éénieder boven zichzelf kan uitstijgen met het diepe geloof dat mensen elkaar kunnen inspireren, stimuleren en motiveren.

Wij gaan de arbeidsmarkt verrijken door in 5 jaar 50.000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals: WIA-ers, Wajongers en WWB-ers en 50+ers, duurzaam te laten participeren op de arbeidsmarkt.

Wij werken radicaal anders dan de huidige re-integratiemarkt.

+         Zo hebben wij geen super de luxe kantoorgebouwen.
     Wij komen naar de mensen toe.

+         Zo hebben wij geen winstoogmerk.
     Wij focussen alleen op het aan werk helpen van mensen.

+         Zo keren wij geen torenhoge directiesalarissen uit.
     Wij hebben een zo plat mogelijke organisatie.

+         Zo hebben wij geen directieve stijl van leidinggeven.
     Wij werken volgens het coöperatieve model.

+         Zo hanteren wij niet het ‘één vacature – één sollicitant’-principe.
     Wij werken met zelfsturende teams

 

Daarom werken wij veel talent- en mensgerichter  dan re-integratiebureaus. Bovendien kunnen wij enorme kosten besparen voor bedrijven en gemeenten op de re-integratie van personeel en/of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarmee sluit Interligo prima aan op de Participatiewet.